Posted by Karin Markerink on 09/16 at 02:44 PM

Twee geslaagde laddermiddagen!

Een divers publiek (uit verschillende overheidslagen en uiteenlopende private sectoren), actieve discussies, duidelijke voorbeelden, topsprekers en met als output deelnemers die gewapend zijn tegen de ‘grilligheid’ van de ladder. Ja, we kijken terug op twee geslaagde laddermiddagen in Rotterdam en…
lees

Posted by Karin Markerink on 07/01 at 08:33 AM

De PAS is er!

1 juli 2015 --- Vandaag treedt de Programmatische Aanpak Stikstof - de PAS - in werking.

Vanaf vandaag dus:
- minder stikstof
- ecologisch herstel, én
- versoepeling realisatie ontwikkelingen

Dat…
lees

Posted by Karin Markerink on 05/20 at 03:26 PM

Onregelmatigheden na vaststelling versus rechtszekerheid

Onregelmatigheden na vaststelling versus rechtszekerheid
Het is inmiddels duidelijk dat de Afdeling geen gevolgen verbindt aan onregelmatigheden na het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. Dit geldt echter niet voor alle onregelmatigheden. In deze blog wordt besproken welke onregelmatigheden…
lees

Posted by Karin Markerink on 12/08 at 01:07 PM

Let op! De grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening is vervallen!

Regel parkeren PER DIRECT in ALLE NIEUWE bestemmingsplannen!

29 november jl. is het wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de grondslag in de Woningwet is verdwenen om stedenbouwkundige bepalingen…
lees

Posted by Karin Markerink on 11/03 at 04:40 PM

Mantelzorg en hoe nu verder…

Mantelzorg is een nieuw onderdeel in de vergunningvrije bepalingen. Alhoewel mantelzorg op dit moment ook al vergunningvrij is, is dit nu nog beperkt tot het hoofdgebouw en erfbebouwing op maximaal 2,5 m afstand van het hoofdgebouw. De wet bepaalt namelijk…
lees

Posted by Karin Markerink on 10/24 at 12:47 PM

Transformatie binnen 8 weken. Te mooi om waar te zijn?

Transformatie van een kantoorgebouw naar een appartementencomplex binnen 8 weken leest u in één van de voorgaande blogs? Ja dat klopt. En waar is dat addertje onder het gras, denkt u wellicht? Nou dat is er niet perse. Althans, niet…
lees

Posted by Karin Markerink on 10/14 at 12:06 PM

Fundamentele wijziging – herintroductie artikel 19’s

Was één van de doelstelling van de Wro in 2008 niet dat het bestemmingsplan het belangrijkste instrument in de ruimtelijke ordening zou zijn? Hiermee zou het tijdperk van de populaire artikel 19’s voorgoed voorbij zijn. Dit standpunt is de afgelopen…
lees

Posted by Karin Markerink on 10/09 at 03:32 PM

Get ready for the quickwins!

De quickwins komen er nu echt aan!

Wat staat ons per 1 november te wachten? De komende weken bespreken we met en voor u een aantal krenten uit de pap, waaronder:
• fundamentele wijziging: het bestemmingsplan…
lees

Posted by Karin Markerink on 10/09 at 03:19 PM

Leges: een discussie over heffen en invorderen na 1 juli 2013.

Al sinds de inwerkingtreding van de Wro op 1 oktober 2008 houdt het onderwerp leges de gemoederen bezig. Door de introductie van de ‘legessanctie’ worden gemeenten gedwongen om tijdig hun bestemmingsplannen te actualiseren. Plannen moeten binnen 10 jaar opnieuw worden…
lees