Posted by Trynke Rodenhuis on 11/04 at 03:56 PM

Afscheid van de Bouwverordening; wat nu?

Gemeenteland wordt wat zenuwachtig nu de Bouwverordening binnenkort toch echt komt te vervallen. Het wetsvoorstel daartoe ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Naar verwachting moeten we in 2015 afscheid nemen van de Bouwverordening.
Een en ander in de lijn…
lees