Agenda

14 Nov 2019

en 15 nov Congres Omgevingswet en actualiteiten omgevingsrecht


Op 14 en 15 november vindt het 2-daagse congres plaats over de Omgevingswet, geïnitieerd door Adviescentrum Klaassen.

Op 15 november zal Martijn Kegler van Rho adviseurs aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien hoe het gemeentelijk omgevingsplan er daadwerkelijk uit zou kunnen zien. Wij van Rho adviseurs hebben inmiddels voor diverse gemeenten een (prototype van een) omgevingsplan ontwikkeld. Bezien wordt in hoeverre het omgevingsplan vernieuwend kan zijn ten opzichte van de huidige bestemmingsplannen en waaraan vanuit de gemeentelijke praktijk behoefte is. In elk geval heeft de gemeente een behoorlijke beleidsvrijheid om naar eigen inzichten een omgevingsplan op te zetten.

Klik hier voor het volledige programma