Agenda

13 Sep 2018

Seminar over brancheringsregels & ‘Appingedam’


​Rho adviseurs levert een bijdrage aan het seminar van het Platform Retail & Recht op donderdag 13 september over de mogelijke gevolgen voor winkelplanologie naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stad Appingedam. In dit plan zijn zogeheten brancheringsregels opgenomen ter bescherming van het centrum van Appingedam. Dat mag, vindt de Raad van State, maar de regels moeten beter worden onderbouwd. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig.


  Rho adviseurs heeft het bestemmingsplan Stad Appingedam ooit opgesteld en verdedigd bij zowel de Raad van State als het Europees Hof van Justitie, dat om advies is gevraagd.

Het platform Retail& Recht biedt tijdens het seminar de mogelijkheid om, onder leiding van FORT Advocaten (specialist in omgevingsrecht) en samen met Rho adviseurs verder te spreken over deze zaak.  

 

Deel deze pagina

02 Oct 2018

Seminar over functiemix wonen-werken


Menging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden, biedt nieuwe verdienkansen. Over dit onderwerp heeft Rho adviseurs samen met het vakblad Vastgoed Journaal voor dinsdag 2 oktober een seminar georganiseerd. Tot nog toe was bedrijvigheid geïsoleerd op bedrijventerreinen, veelal vanwege herrie, stank, vuil. Om die zelfde reden verdween ook bestaande werkgelegenheid uit oudere woongebieden. Een nieuwe visie is om de destijds gekozen functiescheiding te veranderen in een verantwoorde functiemix. 

Wat zijn de belemmeringen? Wat zijn de voordelen van zo’n mix? Waar liggen kansen? Hoe transformeer je naar zowel woningen als méér werkgelegenheid? Hoor deze middag wat de mogelijkheden zijn. Luister naar de aanpak van Stadsoevers Roosendaal, een verouderd haven- en industrieterrein nabij het station en de binnenstad. Neem ook kennis van geslaagde businesscases elders in het land, onder meer in Rotterdam. Ontmoet informeel ontwikkelaars/bouwers, beleggers, financiers, ambtenaren, managers van bedrijventerreinen en adviseurs.

​Meer weten over dit seminar of aanmelden? Neem dan contact op met de organisatie.

Deel deze pagina