Agenda

11 Oct 2018

Praktijkbijeenkomst Oefenen met de Omgevingswet


image Wij zijn met z’n allen op weg naar de Omgevingswet. Het verhaal over de geest van de Omgevingswet kennen we inmiddels wel. Op dat abstractieniveau ben je het snel met elkaar eens. Bij Rho adviseurs zijn wij inmiddels op zoek naar 'hoe het straks moet'. Daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de Crisis- en herstelwet, die ruimte biedt voor het opstellen van visies en plannen als was de nieuwe Omgevingswet reeds van kracht.

  En als je dan de nieuwe werkwijze (‘loslaten’, 'minder regelen') hanteert, wordt het ineens concreet. En ook blijkt ‘eenvoudig, beter’ niet altijd vanzelfsprekend. Rho adviseurs heeft al bij veel gemeenten ervaring opgedaan met het werken in de geest van de Omgevingswet. In navolging van eerdere bijeenkomsten in Uden en Dokkum willen wij nu ook onze ervaringen delen in Rotterdam.

 
Wij nodigen je daarom graag uit voor de praktijkbijeenkomst Oefenen met de Omgevingswet op donderdagmiddag 11 oktober waarbij wij, samen met betrokken gemeenten, ervaringen met pilots willen delen. Deze praktische ervaring kun je meenemen als bagage voor je eigen weg naar de Omgevingswet.

​Tijdens deze bijeenkomst praten we in deelsessies over:
  1. Energietransitie en Omgevingswet: wat betekent de energietransitie voor je visie en plan?
  2. Organisch ontwikkelen nabij Natura 2000-gebieden, hoe doe je dat?
  3. Meer snelheid en flexibiliteit met de bestemmingsplanactiviteit. Wat betekent dat voor plantoetsers, vergunningverleners en handhavers?
  4. Participatie en co-creatie zoals die bedoeld is? Andere rolverdeling tussen overheid en bewoners.

Deze praktijkbijeenkomst begint 's middags om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur en vindt plaats in onze vestiging in Rotterdam. Bij aanmelding kan je kiezen uit het volgen van maximaal twee deelsessies.

Aanmelden? Klik hier

Deel deze pagina

‚Äč