19 Apr 2018

Oefenen met de Omgevingswet


image Wij zijn met z’n allen op weg naar de Omgevingswet. Het verhaal over de geest van de Omgevingswet kennen we inmiddels wel. Op dat abstractieniveau ben je het snel met elkaar eens. Wij zijn inmiddels op zoek naar 'hoe het straks moet'. Daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de Crisis- en herstelwet, die ruimte biedt voor het opstellen van visies en plannen als was de nieuwe Omgevingswet reeds van kracht. En als je dan de nieuwe werkwijze (‘loslaten’, 'minder regelen') hanteert, wordt het ineens concreet. En ook blijkt ‘eenvoudig, beter’ niet altijd vanzelfsprekend. Rho adviseurs heeft inmiddels bij veel gemeenten ervaring opgedaan die wij graag willen delen!

Wij nodigen je daarom graag uit voor een praktijkbijeenkomst op donderdagmiddag 19 april waarbij wij, samen met de betrokken gemeenten, ervaringen met pilots willen delen. Deze praktische ervaring kun je meenemen als bagage voor je eigen weg naar de Omgevingswet.

Programma
  • 13.30-14.00 uur: Ontvangst
  • 14.00-14.15 uur: Opening en plenaire aftrap. De omgevingswet is uitgesteld, maar bij ons (en jullie) geen afstel. Waar staan we (actualiteiten) en wat kunnen we doen op weg naar de Omgevingswet? - Annette Zebel, projectleider Omgevingswet Rho adviseurs.
  • 14.15-15.00 uur: Eerste ronde deelsessies
  • 15.00-15.15 uur: Pauze
  • 15.15-16.00 uur: Tweede ronde deelsessies
  • 16.00 uur          : Borrel
Deelsessies
  1. Het gebruiksvriendelijke bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; naar een nieuwe digitale vormgeving. Ervaringen in Boekel, Borsele en Brielle/Westvoorne door René Kleij (Crotec) en Rob Durville (Rho adviseurs).
  2. Meer snelheid en flexibiliteit met de bestemmingsplanactiviteit. Wat betekent dat voor plantoetsers, vergunningverleners en handhavers? Ervaringen in Brielle/Westvoorne door Henk-Jan Solle (gemeente Westvoorne) en Martijn Kegler (Rho adviseurs).
  3. Op weg naar een gezonde leefomgeving. Regels voor gezondheid in een omgevingsplan, ervaringen in Boekel door Arthur Hermans (Ordito/gemeente Boekel) en Matthijs van der Meulen (Rho adviseurs).
  4. Co-creatie zoals die bedoeld is? Andere rolverdeling tussen overheid, boeren en bewoners. In Berlicum maken boeren en bewoners samen een gebiedsvisie voor het urgentiegebied Laar-Nieuw Laar. Heeft de gemeenteraad nog een rol? Door Paul Lubberding (gemeente Sint-Michielsgestel) en Derk-Jan Verhaak (Rho adviseurs).
Plaats
Deze praktijkbijeenkomst vindt plaats Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN), Hockeyweg 5, 5405 NC Uden.

Aanmelden
Aanmelden voor deze graris bijeenkomst kan door het sturen van een email (rotterdam@rho.nl) waarbij de voorkeur voor maximaal twee deelsessies kan worden
aangegeven.

Deel deze pagina

‚Äč