Posted by Abel Coenen on 05/23 at 12:43 PM

Wat twee jaar Ruimtelijk Traineeship mij leert

Rho adviseurs is partner in het Ruimtelijk Traineeship, een project waarin vier trainees een vier keer halfjaar meelopen bij verschillende organisaties. In september start de tweede lichting van het traineeship en we zijn hard op zoek naar (recentelijk) afgestudeerde stedenbouwers en…
lees

Posted by Abel Coenen on 07/14 at 01:10 PM

Windmolenpark Hattemerbroek een stap dichterbij

Windmolens. In Nederland zijn ze al sinds eeuwen aanwezig. Vroeger bedrijfsmatig gebruikt voor bijvoorbeeld het malen van meel uit graan, voor het zagen van planken uit bomen, voor het bemalen van polders en droogmalen van droogmakerijen. Deze windmolens zijn een belangrijk…
lees

Posted by Abel Coenen on 01/18 at 09:27 AM

Leidt de Omgevingswet echt tot een gezonde en veilige leefomgeving?

De Omgevingswet krijgt vorm
Na goedkeuring en amendering van het wetsvoorstel Omgevingswet door de Tweede Kamer, krijgt de vernieuwing van het omgevingsrecht langzaam maar zeker vorm. Uiteraard moet de Eerste Kamer de wet ook nog goed keuren en zullen…
lees

Posted by Abel Coenen on 09/16 at 02:44 PM

Twee geslaagde laddermiddagen!

Een divers publiek (uit verschillende overheidslagen en uiteenlopende private sectoren), actieve discussies, duidelijke voorbeelden, topsprekers en met als output deelnemers die gewapend zijn tegen de ‘grilligheid’ van de ladder. Ja, we kijken terug op twee geslaagde laddermiddagen in Rotterdam en…
lees

Posted by Abel Coenen on 07/01 at 08:33 AM

De PAS is er!

1 juli 2015 --- Vandaag treedt de Programmatische Aanpak Stikstof - de PAS - in werking.

Vanaf vandaag dus:
- minder stikstof
- ecologisch herstel, én
- versoepeling realisatie ontwikkelingen

Dat…
lees

Posted by Abel Coenen on 05/20 at 03:26 PM

Onregelmatigheden na vaststelling versus rechtszekerheid

Onregelmatigheden na vaststelling versus rechtszekerheid
Het is inmiddels duidelijk dat de Afdeling geen gevolgen verbindt aan onregelmatigheden na het moment van vaststelling van het bestemmingsplan. Dit geldt echter niet voor alle onregelmatigheden. In deze blog wordt besproken welke onregelmatigheden…
lees

Posted by Abel Coenen on 05/01 at 10:57 AM

Pilot Chwet iets voor uw project? “Voorsorteren op de Omgevingswet” etaleert goede voorbeelden

Tevreden geluiden in de Rijtuigenloods in Amersfoort op 21 april. Het ministerie van IenM hield er een Praktijkfestival “Voorsorteren op de Omgevingswet”, een parade van vijf jaar ervaringen met Chwet-projecten waarmee wordt voorgesorteerd op de mogelijkheden die de Omgevingswet ‘straks’…
lees

Posted by Abel Coenen on 04/15 at 01:46 PM

De Centrale As komt er!

Steeds meer is het zichtbaar. Bijna overal langs mijn route van huis naar werk zie ik werkzaamheden aan één van de grootste infrastructurele werken van Fryslân; de Centrale As. Overal langs de route liggen zandbulten, zijn tractoren, kranen…
lees

Posted by Abel Coenen on 03/20 at 02:46 PM

En daar zit je dan…

En daar zit je dan midden in een geschil tussen de gemeente en een agrarisch ondernemer. De ene kant van het verhaal wordt verteld op kantoor, in een vergaderkamer, waar de koffie wordt uitgeschonken in kopjes met het gemeentelijk logo.…
lees

Posted by Abel Coenen on 12/08 at 01:07 PM

Let op! De grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening is vervallen!

Regel parkeren PER DIRECT in ALLE NIEUWE bestemmingsplannen!

29 november jl. is het wetsvoorstel Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat de grondslag in de Woningwet is verdwenen om stedenbouwkundige bepalingen…
lees