Posted by Derk-Jan Verhaak on 03/09 at 11:14 AM

Reuring in Baarle Nassau blijft niet onopgemerkt!

Al eerder berichtte ik over het eerste Debat van Baarle. De bewoners en de gemeente waren daar enthousiast over, maar zij waren niet de enige. Tijdens de Masterclass van de Pilots omgevingsvisie sprak plaatsvervangend directeur Eenvoudig Beter, Arjan Nijenhuis. Hij…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 03/04 at 10:51 AM

#02: Cultuurverandering, blog Derk-Jan Verhaak voor BNSP

De nieuwe omgevingswet schept verwachtingen. Zo leeft bij gemeenten de verwachting van meer beleidsvrijheid. Die verwachting staat in schril contrast met de verschillende Verordeningen Ruimte van provincies, die sterk sturen met vaak gedetailleerde beleidsregels. Is dit overdreven bemoeizucht of geeft…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 02/19 at 03:06 PM

Reuring in Baarle-Nassau

Stelt u zich voor: voor een debat melden zich 57 mensen aan en er komen uiteindelijk ruim 90 personen op het debat af. Blijkbaar werkt de mond-op-mondreclame goed. Gevolg: de zaal blijkt te klein (ondanks een in allerijl ingezette extra…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 11/24 at 02:15 PM

De raad opgewarmd?

Op 20 november hebben we een raadsbijeenkomst met de gemeenteraad van Uden gehouden. Het doel was drieledig:
1. informeren;
2. verwachtingen uitspreken;
3. kennismaken met het proces.

Allereerst hebben we de raadsleden bijgepraat over…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 11/10 at 02:27 PM

Omgevingsvisie Uden: woensdag 5 november begonnen met leren!

De eerste pilotsessie (in het kader van pilots omgevingsvisie) heeft plaats gevonden. Met medewerkers van de gemeente, twee experts vanuit de pilot en ondergetekende (als pilotcoach) zijn we aan de slag gegaan met onze leervragen. Je komt al snel tot…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 10/24 at 01:43 PM

Omgevingsvisie Uden: we zijn van start!

We zijn van start! Na een goed offertetraject (we mochten ons als bureau presenteren, dat maak je tegenwoordig niet vaak meer mee) en een spannende selectie voor de pilots omgevingsvisie (zie kader) hebben we intussen het startoverleg voor de omgevingsvisie…
lees