Posted by Martijn Kegler on 03/22 at 04:18 PM

De revolutie begint in Boekel. Wie volgt?

Met de vaststelling van het pilot-omgevingsplan voor het buitengebied heeft Boekel, als eerste gemeente in Nederland, een gedurfde en bijzondere stap gezet op weg naar de Omgevingswet. Het lag, gezien het imago van Boekel, voor de hand dat de gemeente…
lees

Posted by Martijn Kegler on 04/14 at 09:41 AM

Zonder keuze blijven Brabantse boer, burger en bestuur botsen

Als het gaat om gezondheid en veehouderij zitten boer, burger en bestuur niet op dezelfde golflengte. De tegenstellingen zijn zodanig dat ze niet op te lossen zijn zonder een actief voedselbeleid dat mede prominent wordt vormgegeven vanuit een omgevingsvisie.
lees

Posted by Martijn Kegler on 04/04 at 08:57 PM

Met regels passie voor Groen erfgoed creëren!

Afgelopen donderdag mocht ik een presentatie geven over cultuurhistorische landschappen in bestemmingsplannen bij een Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomst (ROMA) van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU). Bij de bijeenkomst werd met veel passie gesproken over groen erfgoed.

lees

Posted by Martijn Kegler on 02/27 at 02:17 PM

Met Boekel de uitdaging van het omgevingsplan Buitengebied aan!

Gisteren heeft de gemeenteraad van Boekel besloten om een pilot-omgevingsplan ter vervanging van het beoogde bestemmingsplan Buitengebied 2016 op te stellen. De gemeente vraagt hiervoor een pilotstatus aan bij het Ministerie van I&M op grond van de Crisis- en Herstelwet.…
lees

Posted by Martijn Kegler on 10/24 at 12:43 PM

De tijd van het ontwikkelingsgerichte plan Buitengebied voorbij?

Eind jaren 90 werd de trend gezet: ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen buitengebied. Vele ontwikkelingen werden in deze bestemmingsplannen mogelijk gemaakt, al of niet na afweging. Tegelijkertijd wilden we voorwaarden kunnen stellen aan die ontwikkelingen. Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden met vele (algemene) criteria waren…
lees

Posted by Martijn Kegler on 10/24 at 12:05 PM

Roerdalen, het succes van een veegplan

Herkent u dit: in de vaststellingsfase van een bestemmingsplan doen zich ontwikkelingen voor die niet meer kunnen worden meegenomen in het plan. We losten dit altijd achteraf op met postzegelplan. Dat kan efficiënter. De gemeente Roerdalen besloot na de vaststelling…
lees