Posted by Matthijs van der Meulen on 02/12 at 11:37 AM

Gemiste kans voor PAS in plannen buitengebied?

Van 10 januari t/m 20 februari ligt de ontwerp-programmatische aanpak stikstof (PAS) ter inzage. De doelstelling van de PAS is tweeledig. Een omvangrijk pakket aan maatregelen moet bijdragen aan het behalen van Natura 2000-doelen, maar ook een oplossing bieden voor…
lees