Posted by Eric van der Aa on 12/18 at 08:51 AM

Bizar

Nu het stikstof langzaam begint neer te dalen na de PAS-uitspraak van 29 mei wordt steeds beter zichtbaar in welke onmogelijke positie we ons als Europese lidstaat hebben gemanoeuvreerd. Terwijl de Habitatrichtlijn het detailniveau van het Nederlandse rekenwerk helemaal niet…
lees

Posted by Eric van der Aa on 07/18 at 02:28 PM

Blinde vlekken na de PAS-uitspraak

Afgelopen 29 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die veel stof deed opwaaien. Het PAS mag niet als basis gebruikt worden om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op…
lees

Posted by Stefan van Vessem on 06/27 at 10:16 AM

PAS BOEM BENG!

Juni 2019. Een beweeglijke maand in ontwikkelend Nederland
 
Terwijl het land de laatste weken geteisterd is door moessonachtige regen- hagel- en onweersbuien, stevenen we deze week af op temperaturen van 37 graden of meer en nachttemperaturen van…
lees

Posted by Eric van der Aa on 04/26 at 08:48 AM

Veenoxidatie-CO2 uitstoot uit veenbodems

Klimaatbeleid is hot en het tegengaan van CO2-emissies staat politiek hoog op de agenda. Naast alle terechte aandacht voor grote CO2-blazers als zware industrieën, kolencentrales, huishoudens en verkeer valt de aandacht voor een andere grote CO2-bron een beetje tegen. Ik…
lees

Posted by John on 03/28 at 04:47 PM

De parkeervraag in transitie

Parkeren en Smart Mobility, 2019 en verder
In december jl. zijn door het CROW nieuwe parkeerkencijfers gepubliceerd. Deze cijfers zijn vaak de leidraad voor de parkeerbehoefte bij nieuwe ontwikkelingen.…
lees

Posted by Mark Geerts on 01/31 at 09:34 AM

Dienstenrichtlijn biedt kansen en bedreiging voor lokale winkelstructuur

Nu detailhandel wordt aangemerkt als een ‘dienst’ conform de Europese Dienstenrichtlijn wordt gestreefd naar vrije vestigingsmogelijkheden voor álle winkels, ook in Nederland. Dit gaat volledig in tegen de Nederlandse planningstraditie als het gaat om winkelgebieden. In vele bestemmingsplannen zijn brancheringsbeperkingen…
lees

Posted by Eric van der Aa on 12/10 at 10:44 AM

Stickstofdiscussie is terug bij af

De uitspraak van het Europese Hof inzake het Programma aanpak stikstof (PAS) levert niet de gehoopte duidelijkheid; de bal ligt weer bij de Raad van State die moet beoordelen of de wetenschappelijke onderbouwing onder het hele kaartenhuis voldoende is. Tekenend…
lees

Posted by Risto Louws on 09/17 at 08:08 PM

Energietransitie in Zeeland vraagt omdenkers en lef!

De provincie Zeeland legt in het aangepaste Omgevingsplan een belangrijke basis voor de Zeeuwse energietransitie. De energietransitie is een enorme opgave. We moeten af van de fossiele brandstoffen en onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Op dit moment is elektrificatie…
lees

Posted by Koos Seerden on 06/21 at 08:33 AM

‘Appingedam’ als impuls voor nieuw winkelonderzoek

Kunnen er straks supermarkten en modewinkels worden gevestigd op meubelboulevards en in tuincentra? Het beperken van de gebruiksmogelijkheden binnen de bestemming detailhandel in bestemmingsplannen is niet meer vanzelfsprekend, maar blijft vooralsnog onduidelijk.

Ter bescherming van de bestaande…
lees

Posted by Admin on 05/23 at 12:43 PM

Wat twee jaar Ruimtelijk Traineeship mij leert

Rho adviseurs is partner in het Ruimtelijk Traineeship, een project waarin vier trainees een vier keer halfjaar meelopen bij verschillende organisaties. In september start de tweede lichting van het traineeship en we zijn hard op zoek naar (recentelijk) afgestudeerde stedenbouwers en…
lees