Posted by Derk-Jan Verhaak on 11/10 at 02:27 PM

Omgevingsvisie Uden: woensdag 5 november begonnen met leren!

De eerste pilotsessie (in het kader van pilots omgevingsvisie) heeft plaats gevonden. Met medewerkers van de gemeente, twee experts vanuit de pilot en ondergetekende (als pilotcoach) zijn we aan de slag gegaan met onze leervragen. Je komt al snel tot…
lees

Posted by Abel Coenen on 11/04 at 03:56 PM

Afscheid van de Bouwverordening; wat nu?

Gemeenteland wordt wat zenuwachtig nu de Bouwverordening binnenkort toch echt komt te vervallen. Het wetsvoorstel daartoe ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Naar verwachting moeten we in 2015 afscheid nemen van de Bouwverordening.
Een en ander in de lijn…
lees

Posted by Abel Coenen on 11/03 at 04:40 PM

Mantelzorg en hoe nu verder…

Mantelzorg is een nieuw onderdeel in de vergunningvrije bepalingen. Alhoewel mantelzorg op dit moment ook al vergunningvrij is, is dit nu nog beperkt tot het hoofdgebouw en erfbebouwing op maximaal 2,5 m afstand van het hoofdgebouw. De wet bepaalt namelijk…
lees

Posted by Derk-Jan Verhaak on 10/24 at 01:43 PM

Omgevingsvisie Uden: we zijn van start!

We zijn van start! Na een goed offertetraject (we mochten ons als bureau presenteren, dat maak je tegenwoordig niet vaak meer mee) en een spannende selectie voor de pilots omgevingsvisie (zie kader) hebben we intussen het startoverleg voor de omgevingsvisie…
lees

Posted by Abel Coenen on 10/24 at 12:47 PM

Transformatie binnen 8 weken. Te mooi om waar te zijn?

Transformatie van een kantoorgebouw naar een appartementencomplex binnen 8 weken leest u in één van de voorgaande blogs? Ja dat klopt. En waar is dat addertje onder het gras, denkt u wellicht? Nou dat is er niet perse. Althans, niet…
lees

Posted by Martijn Kegler on 10/24 at 12:43 PM

De tijd van het ontwikkelingsgerichte plan Buitengebied voorbij?

Eind jaren 90 werd de trend gezet: ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen buitengebied. Vele ontwikkelingen werden in deze bestemmingsplannen mogelijk gemaakt, al of niet na afweging. Tegelijkertijd wilden we voorwaarden kunnen stellen aan die ontwikkelingen. Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden met vele (algemene) criteria waren…
lees

Posted by Martijn Kegler on 10/24 at 12:05 PM

Roerdalen, het succes van een veegplan

Herkent u dit: in de vaststellingsfase van een bestemmingsplan doen zich ontwikkelingen voor die niet meer kunnen worden meegenomen in het plan. We losten dit altijd achteraf op met postzegelplan. Dat kan efficiënter. De gemeente Roerdalen besloot na de vaststelling…
lees

Posted by Rob Schram on 10/24 at 11:54 AM

Transformatie – een gemiste kans voor het buitengebied?

Het vinden van nieuwe functies voor leegstaande gebouwen is één van de ruimtelijke opgaven van deze tijd. De quickwins komen dus als geroepen. Overigens bood de bestaande kruimelgevallenregeling ruimte voor transformatie van bebouwing. De randvoorwaarden dat de transformatie betrekking mag…
lees

Posted by Abel Coenen on 10/17 at 04:46 PM

Quickwins per 1 november 2014 (en niet eerder!)

Hier en daar wordt geroepen dat de Quickwins al in werking zijn getreden. Dit is niet het geval! Inwerkingtreding is per 1 november a.s.

De AMvB Quickwins (Staatsblad 2014, 333) is de roepnaam van de verruimingen op…
lees

Posted by Abel Coenen on 10/14 at 12:06 PM

Fundamentele wijziging – herintroductie artikel 19’s

Was één van de doelstelling van de Wro in 2008 niet dat het bestemmingsplan het belangrijkste instrument in de ruimtelijke ordening zou zijn? Hiermee zou het tijdperk van de populaire artikel 19’s voorgoed voorbij zijn. Dit standpunt is de afgelopen…
lees