Posted by Stefan van Vessem on 03/14 at 12:38 PM

Hokjesdenken voorbij in procedureland!

Voordat de schop de grond in mag
Als vergunningenmanager sta je dicht bij het moment dat de ‘schop in de grond’ moet. De tijddruk tot het verkrijgen van een vergunning is daarom eigenlijk altijd groot. Ons vergunningenteam vraagt vergunningen aan voor de meest uiteenlopende ontwikkelingen,van industriële bedrijven tot een aanbouw aan een dijkwoning of voor allerlei infrastructurele projecten. Tussen deze voorbeelden lijken weinig overeenkomsten te zijn, behalve dat er in alle gevallen sprake is van een te doorlopen procedure en een wettelijke proceduretijd. Hier begint het Nederlandse hokjesdenken.
 
Reguliere en uitgebreide procedure
Nederland kent de Algemene wet Bestuursrecht (Awb). De Awb kent twee smaken voor vergunningprocedures. Men onderscheidt de reguliere en de uitgebreide procedure. De eerste duurt maximaal 14 weken voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, de tweede duurt minimaal 26 weken bij bijvoorbeeld milieuactiviteiten (de vroegere milieuvergunning). In de regel organiseren we een veelvoud van deze vergunningaanvragen. We zijn de ‘sparring partner’ van de ontwikkelaar en de ‘onderhandelaar’ om een vergunningaanvraag met voldoende ‘body’ beoordelingsgeschikt te maken. Doel is vervolgens dat een vergunningprocedure zo vlot mogelijk door het ambtelijk apparaat kan. Gezamenlijk en náást de vergunningverlener. In het geval dat er meerdere activiteiten tegelijk aangevraagd worden (bijvoorbeeld bouwen in combinatie met afwijken bestemmingsplan, milieu, of een werkzaamheden aan een nationaal monument) dan geldt de uitgebreide procedure van 26 weken en kan je ná die 26 weken op het vroegste moment aan de slag.

Sneller door de procedure kan!
In de praktijk leidt deze ‘koppeling’ vaak tot vertragingen en frustratie bij onze klanten. Echter… niet altijd! Het hokjesdenken hoeft niet leidend te zijn. In het land zijn inmiddels verschillende omgevingsdiensten, gemeenten en provincies waar instrumenten ontwikkeld zijn om de procedures te versnellen! Deze overheden en uitvoeringsdiensten bieden een dienstverlening aan waarbij vergunningen integraal en in één procedure binnen 14 weken met een gedoogbeschikking afgegeven worden. De spreekwoordelijke schop kan dan wel na 14 weken in de grond!

Een voorbeeld van deze versnelling is de dienstverlening van de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB), de intentieverklaring. Deze dienst vraagt een grotere flexibiliteit, een andere organisatorische insteek. De vergunningaanvragen moeten compleet zijn en op een degelijk niveau zijn ingestoken. Daarvoor zijn wij er graag, zie ook mijn blog niet uw project maar óns project! Maar het bewijs is er dat het kan! Ontwikkelingen kunnen sneller van de grond, buitenlandse ondernemers mijden Nederland niet langer voor het opzetten van productiefaciliteiten vanwege die 'papierhandel en tijdrovende processen'. Ontwikkelingen gaan sneller. Aanzienlijk sneller in ruimtelijke vraagstukken en aanzienlijk sneller bij vergunningvraagstukken.

Wie durft?
Ik ben een enorme voorstander van deze versnellingsroutes. Hulde voor de overheden die deze initiatieven hebben weten te realiseren! 100 punten. Wie volgt? Ik stel voor per direct te vernieuwen. Echt te vernieuwen. En laten we de nieuwe Omgevingswet daarvoor na 2019 gaan inzetten. Maar, wat mij betreft hoeven we echter niet te wachten en is het hokjesdenken nu definitief voorbij in procedureland, juist bij vergunningen!

Deel deze pagina

‚Äč