Omgevingswet

Het DNA van Rho adviseurs en de Omgevingswet

Ons DNA sluit naadloos aan op de doelen van de Omgevingswet. Prof. dr. Martijn van der Steen en prof. dr. Arwin van Buuren hebben een interessant essay geschreven over het systematisch uitproberen van de mogelijkheden van de Omgevingswet. Daarin worden Ruimte, Regie en Resultaat impliciet geduid. Wij nemen u even mee.
 

Ga mee met onze reis 'Bestemming Omgevingswet'

Lees ook onze reisverslagen.


Ruimte
De Omgevingswet beoogt dat ruimtelijk beleid zich niet zozeer richt op de ruimte als geografische eenheid, maar op de ruimte als platform waarop sociale dynamiek kan plaatsvinden: als plek om te wonen, te leven, te werken, op te groeien, et cetera. De ruimte staat niet op zichzelf, maar staat ten dienste aan wat erin moet gebeuren; de maatschappelijke opgave staat centraal. Die opgave speelt zich in de ruimte af en het ruimtelijk beleid moet daar antwoorden op bieden.
Met onze visie op Ruimte: ‘Leefruimte is van ons allemaal’, omarmt Rho adviseurs deze gedachte van de Omgevingswet volledig. En onze visie sluit naadloos aan bij wat in het essay wordt gesteld: de ruimte is niet de focus van het beleid, maar eerder de locus waar maatschappelijke opgaven zich afspelen.
 
Regie
De Omgevingswet betekent een fundamentele keuze voor wat ook wel uitnodigingsplanologie wordt genoemd: overheden geven ruimte aan initiatief, waarbij deze sneller, tegen minder kosten en met minder juridische rompslomp kunnen worden gerealiseerd. Daar hoort een Regie bij die alle belangen in het vizier heeft, die partijen verbindt door aan de voorkant de dialoog aan te gaan. Als je eenmaal met elkaar in gesprek bent, komen ook gezamenlijke belangen in beeld. En al pretendeert de Omgevingswet dat zaken eenvoudiger worden, het blijft prettig als er een partij is, die niet alleen goed de weg weet in de regelgeving, maar daar ook het juiste proces en bijbehorende planvorming aan weet te koppelen. Een proces dat ruimte geeft aan de dynamiek van de samenleving waarbij de overheid zich zo moet organiseren dat die beweging ook mogelijk wordt gemaakt. Wij helpen graag bij het invullen van de nieuwe regie die hiervoor wordt gevraagd.
 
Resultaat
Toch is de Omgevingswet ook een sturende wet: het is niet alleen een open uitnodiging. De overheid is verantwoordelijk en heeft bevoegdheden. De overheid wil de samenleving in stelling brengen en kan daarin thema’s benoemen waarop men initiatieven verwelkomt en doelen stellen waaraan initiatieven moeten bijdragen. Men kan initiatieven beëindigen, of er in ieder geval voor kiezen om initiatieven niet te volgen. Met de Omgevingswet vervalt de bestuurlijke afweging niet, hij verandert alleen van karakter. Hiervoor schetsten we al dat de regie die Rho adviseurs voert, gericht is op de vernieuwende processen die de Omgevingswet beoogt. De regie is uiteindelijk gericht op het boeken van Resultaat, zowel voor die overheid als voor de samenleving. En daar kunt u ons op aanspreken!

Meer weten?

Neem direct contact op met

Annette Zebel-Vaudo

Projectleider omgevingsrecht

Tel: 010 2018584

Email: annette.zebel-vaudo@rho.nl