- Omgevingswet -

Implementatie

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet begeleidt Rho adviseurs overheden, bedrijven en burgers bij de implementatie van de Omgevingswet in hun organisatie. Onze inbreng varieert van een workshop, waarbij op interactieve wijze kennis wordt gedeeld, tot het opstellen van complete implementatietrajecten. Ook kunnen wij de ervaren sparringpartner zijn voor gemeenten die de implementatie zelf oppakken.

Rho adviseurs kan:
  • kennis over de Omgevingswet overdragen;
  • werkprocessen analyseren en aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet;
  • aanpassingen binnen de organisatie voorstellen en begeleiden;
  • trainingen verzorgen gericht op benodigde competenties en werkvormen die nodig zijn voor het werken met het nieuwe instrumentarium;
  • projectleiders voor implementatie van de Omgevingswet coachen;
  • stappenplannen opstellen voor implementatietrajecten.
Bij bedrijven en burger richt Rho adviseurs zich met name op vergunningmanagement en het benoemen van kansen voor initiatieven.
Om een compleet dienstenpakket te kunnen aanbieden dat is gericht op een succesvolle implementatie, werken wij samen met partners in verandermanagement, gedragsverandering en organisatiekunde.

Voor de gemeente Landsmeer hebben wij een ​Kick-off Omgevingswet georganiseerd:
 


 'In huis' implementatietraining door Rho adviseurs