- Omgevingswet -

Korte terugblik

Ook in 2019 hebben wij onze klanten geadviseerd over allerlei Omgevingswetvragen en- producten zoals de aanpak van omgevingsplannen, bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, implementatietrajecten, procedure keuzes, allerlei (strategische) adviezen en de koppeling van omgevingsvisies aan omgevingsplannen.


Overgangsrecht
De Omgevingswet treedt vooralsnog in 2021 in werking. Dit jaar is het van groot belang te weten of ontwikkelingen nog onder het huidige regime (Wro) of al onder het nieuwe regime van de Omgevingswet gestart moeten worden. En wat zijn de verschillen als het gaat om vergunningverlening onder de oude en nieuwe wet? Dergelijke vragen hebben we in een Procedurewijzer voor u op een rij gezet, zodat u qua procedure de juiste beslissing kunt nemen.
 
Het omgevingsplan
‘Het’ omgevingsplan bestaat niet. Er zijn verschillende werkwijzen. Maatwerk dat past bij de gemeentelijke organisatie is nodig.  Wij onderscheiden er vooralsnog twee werkwijzen: het omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente en het omgevingsplan voor een specifieke ontwikkeling. Wij verwachten dat de tweede werkwijze vooralsnog het meest zal worden toegepast om zo ervaringen op te doen waarmee langzaam maar zeker het plan voor de hele gemeente ontstaat. Met het maken van delen van het omgevingsplan zijn we al druk bezig in o.a. Leusden, Zoeterwoude (beide voor het buitengebied) en Coevorden en Zeewolde (centrum). Voor een overzicht van projecten waar we echt aan de slag gingen met omgevingsplannen en onze ervaringen daarmee, neem een kijkje in onze portfolio, onder de knop Omgevingswet.
 
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte maakt een eerste kennismaking met onderdelen van het echte omgevingsplan mogelijk. We experimenteerden in 2019 volop met de bestemmingsplan-activiteit, open normen en de verbinding tussen omgevingsvisie en omgevingsplan. Benieuwd naar onze opgedane ontdekkingen met Chw-bestemmingsplannen en de hieruit getrokken lessen voor de toekomst? Lees het hier.

In alle plannen wordt één ding duidelijk; een goede voorbereiding van de wijze waarop we nieuwe ontwikkelingen in de regels mogelijk willen maken, is een belangrijke voorwaarde om de eindstreep te halen. Met enige trots kunnen we zeggen dat we daarin inmiddels gepokt en gemazeld zijn.