- Omgevingswet -

Pilots/bestaand instrumentarium

​Goed voorbereid zijn op de Omgevingswet is van groot belang. Dat kan door te werken aan de omgevingsvisie  en de voorbereiding op het omgevingsplan. Gelet op het ingediende wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsverplichting van 26 januari j.l., verdient dit de voorkeur boven het doorgaan met het actualiseren van bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden

Bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en ontwikkelingsgebieden, ook wel pilots genoemd, maken het mogelijk te experimenteren met onderdelen van het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan.  Experimenten helpen te verduidelijken hoe de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regels in de toekomst zullen werken.

Rho adviseurs helpt overheden en initiatiefnemers met de aanvraag van de pilotstatus voor een bestemmingsplan zoals die mogelijk wordt gemaakt in de Crisis- en herstelwet. Samen met u gaan wij na op welke wijze u wilt afwijken van bestaande wet- en regelgeving, planvormen en waar de focus van uw pilotaanvraag ligt. Ook kunnen wij u adviseren over en begeleiden bij de gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontwikkelingen mogelijk maken zonder actualiseringsverplichting

Wanneer sprake is van gewenste ontwikkelingen die niet kunnen wachten tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan gebruik worden gemaakt van een omgevingsvergunning voor buitenplans afwijken, een partiële herziening van een bestemmingsplan, een postzegelplan of een pilot. Wanneer geen sprake is van een ontwikkeling kunnen de oude papieren WRO-bestemmingsplannen door middel van een scan en een plancontour op ruimtelijkeplannen.nl worden gezet. Dit maakt dat deze straks makkelijker als onderdeel van het omgevingsplan kunnen worden opgenomen.