- Onderzoek -

Geluid en luchtkwaliteit

Vooral geluid en luchtkwaliteit zijn milieuaspecten die directe invloed hebben op de woon- en leefomgeving en gezondheid. Rho adviseurs heeft experts op het gebied van verkeers- en industriegeluid en luchtkwaliteit. Zij zorgen, mede aan de hand van geavanceerde rekenmodellen, voor een goede onderbouwing en belangenafweging voor goed onderzoek en voor een goede ruimtelijke ordening.

Voor bedrijfsactiviteiten of de uitbreiding er van `helpt Rho adviseurs u bij de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit. Wij zorgen voor onderzoeksrapporten die zijn afgestemd op de eisen die gelden voor de omgeving van het bedrijf.

 
Deel deze pagina
‚Äč