- Onderzoek -

MER

Bij veel ruimtelijke plannen is sprake van de verplichting tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) of een milieueffectbeoordeling (mer-beoordeling). De vorm die nodig is en de invulling hiervan, is afhankelijk van de soort ontwikkeling, het gekozen instrumentarium en de planfase. De wetgeving is op dit punt complex. Strategische advisering over de juiste inzet van het instrumentarium is voor Rho adviseurs dagelijks werk.

Rho adviseurs heeft alle vakkennis in huis voor het opstellen van een MER of een mer-beoordeling. Daarbij is het onze missie meerwaarde te bieden: niet alleen het voldoen aan de mer-verplichting, maar tegelijk het vergroten van inzicht in kansen en risico’s of het optimaliseren van het plan. 

Naast de specifieke MER-kennis heeft Rho adviseurs de verschillende (milieu)disciplines in huis die in een MER aan bod komen. Door nauwe onderlinge samenwerking stemmen wij de verschillende effecten, maatregelen en belangen af en voorkomen we vertraging of tegenstrijdige adviezen.