- Onderzoek -

Verkeer & mobiliteit

Rho adviseurs zorgt voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit en verbindt beleid, ontwerp, techniek en strategie. Wij bieden integrale oplossingen vanuit infrastructuur, de ruimtelijke omgeving, natuur en milieu.
 

Goede infrastructuur is belangrijk voor de bereikbaarheid en voor economische vitaliteit. Een goed functionerend infrastructuurnetwerk wikkelt niet alleen het verkeer goed af, maar is ook goed ruimtelijk ingepast, geeft een beperkte mate van hinder en is financieel haalbaar. Bij planvorming voor nieuwe infrastructuur of aanpassing van bestaande nemen wij dat integraal in onze adviezen en procesbegeleiding mee.

En we kijken breder, want het kan voordelen hebben om het project (geheel of op onderdelen) als gebiedsontwikkeling op te pakken. Integrale oplossingen, dat is waarin wij geloven, dat is wat wij leveren. Dat bereiken wij met inzet van onze integrale expertise op het raakvlak van infrastructuur, ruimte, natuur en milieu en door diepte-expertises, belangen en partijen te verbinden. Dat doen wij niet alleen, maar in afstemming met onze opdrachtgever en de omgeving. 

Rho adviseurs levert onderzoek, ontwerp en inhoudelijk en strategisch advies. Dat doen wij voor klein- en grootschalige vraagstukken op het gebied van beleid, verkeerscirculatie en verkeersontsluiting, als ook mobiliteitsvraagstukken met betrekking tot smart-mobility. Voor onze opdrachtgevers onderzoeken wij onder meer parkeersituaties, toetsen wij de verkeersveiligheid en maken wij ook een verkeersveilig ontwerp met ruimtelijke inpassing. Deze onderzoeken voeren wij uit voor wat betreft nut en noodzaak, haalbaarheid, (juridische) borging en voor het verkrijgen van draagvlak.

 
Deel deze pagina
‚Äč