- Ontwikkeling -

Herontwikkeling

Anders omgaan met de bestaande stad

De wereld om ons heen verandert. Iedereen en alles is in beweging. Dat vraagt ook om een andere kijk op hoe om te gaan met bestaand vastgoed. Herontwikkeling en transformatie, met aandacht voor duurzaamheid en cultuurhistorie, is steeds vaker een alternatief voor nieuwbouw ‘in de wei’.

Een nieuw programma verlengt de fysieke en economische levensduur van bestaand vastgoed en bestaande stedelijke gebieden. Ieder herontwikkelingsproject is uniek. Dat vraagt kennis van de integrale aanpak van zo’n project en ook een frisse blik en realistische creativiteit. Rho adviseurs helpt u daar graag mee verder.

De kunst van succesvol herontwikkelen ligt in het verbinden van schijnbaar onverenigbare belangen. Locatie, object, initiatiefnemer, financier, overheid, wetgeving: Rho adviseurs maakt verbindingen zo, dat er een realiseerbaar en breed gedragen initiatief op tafel komt.

Ingrijpen in bestaande structuren is complex. Dat vraagt gedegen onderzoek naar de realiseerbaarheid van een project. De specialisten van Rho adviseurs helpen u de kaders van uw herontwikkeling te bepalen. Zo komt u later in het proces niet voor verrassingen te staan.

Zonder geld beweegt niets. Waarde van het vastgoed, kosten van bouwkundige aanpassingen, financiering en exploitatievoordelen na realisatie bepalen de haalbaarheid en het succes van het project. De planeconomen van Rho adviseurs rekenen met u mee.

Vervolgens moet het project planologisch worden geregeld. Wij adviseren u over de juiste procedure voor uw project en stellen het passende plan voor u op. Daarbij kijken we verder dan de nabije toekomst, want herontwikkeling vraagt om flexibiliteit.