- Ontwikkeling -

Speedteam

Het wijzigen van een bestemming en het (ver)bouwen zijn gebonden aan regels. Die regels eisen onderzoeken, vergunningen en soms ook het aanpassen van geldende bestemmingsplannen. Rho adviseurs beschikt over een speciaal team voor het efficiënt begeleiden van ruimtelijke ontwikkeling: het Speedteam.

Dit team zorgt er voor dat u snel kunt bouwen, verbouwen of uw gronden en opstallen op een andere manier kunt gebruiken. Het Speedteam begeleidt u bij de aanvraag van de benodigde vergunningen en de onderbouwing ervan.
 
Het Speedteam weet als geen ander welke wegen moeten worden bewandeld om van uw idee een uitvoerbaar plan te maken. Het team bundelt voor u de bij Rho adviseurs beschikbare kennis en ervaring. Bij het Speedteam staan resultaat en doelmatigheid centraal.
 
 
Planologische procedure
 
Uw idee wordt door het Speedteam uitgewerkt tot het juiste ruimtelijke instrument voor de te volgen planologische procedure. Hiervoor voeren wij de benodigde onderzoeken zelf uit of coördineren wij als nodig de werkzaamheden van gespecialiseerde bureaus.
 
Het Speedteam zorgt er voor dat u snel – veelal binnen drie weken – kunt beschikken over een op maat gemaakt uitvoerbaar plan.
 
Het Speedteam kan ook de mogelijkheden voor uw perceel of gebouw in beeld brengen en u adviseren over de te volgen procedure(s).
 
 
Tijdwinst
 
Er valt veel tijd te winnen bij het volgen van de juiste planologische procedure. Rho adviseurs kan u daarbij helpen.
 
Wij hebben ook een speciale website om u snel inzicht te geven in de spelregels voor (ver)bouwen en het wijzigen van een bestemming. Bezoek de website www.snelmijnvergunning.nl.