- Ontwikkeling -

Terugblik 2019

Zoals verwacht was 2019 een turbulent jaar. We hebben veel energie en creativiteit gestoken in planontwikkeling, maar zien ook de achterblijvende bouwactiviteit, zeker in de woningbouw. Natuurlijk zijn er veel redenen waarom versnelling nog niet lukt. Redenen als capaciteit, kosten, stapeling van eisen, pfas en stikstof. Haast teveel om op te noemen. Soms lijkt planontwikkeling ook juist makkelijker te verlopen waar minder druk is, omgekeerde urgentie dus.

Bijzonder is de opkomst van de gemengde stad. Duidelijk is geworden dat het niet wenselijk is dat woningbouw de werkgelegenheid de stad uit drukt. Echt gemengde gebieden maken vraagt specifieke kennis bijvoorbeeld ten aanzien van milieueisen, maar ook nieuwe vormen van businesscases en financiering.
Duidelijk is ook dat het Rijk grote moeite heeft met het maken van heldere en werkbare keuzes. Zowel op strategisch vlak (NOVI) als in concrete uitvoering (bijvoorbeeld stikstof) worden keuzes vooruit geschoven of wordt de zoektocht naar een oplossing afgewenteld op lagere overheden en de markt.

De invoering van de Omgevingswet loopt aardig op schema. De belofte om daarmee ontwikkelingen makkelijker te maken is helder, maar deze belofte lijkt nu doorkruist te worden door de toenemende complexiteit van de bouwopgave, zeker in de stad. Die complexiteit is niet met regels op te lossen. Die vraagt om keuzes én vakmanschap.

En daarin zit nu juist de mooie uitdaging. Gebiedsontwikkeling is een lastig maar vooral prachtig vak. Een vak dat volop in het nieuws staat en grote groepen in onze samenleving raakt en in beweging brengt. Een vak dat we na de crisis weer uitvoeren met veel nieuwe spelers; nieuwe muzikanten die gelijk voor een volle zaal staan.