- Ontwikkeling -

Visie en ontwerp

Visie en ontwerp spelen een centrale rol in ontwikkelingsgerichte plannen die Rho adviseurs vormgeeft. Visie betekent kijken, met een open blik op de toekomst gericht, naar wat er op ons afkomt. Maar, visie is ook het inzicht sturing te geven aan ontwikkelingen.

Rho adviseurs kijkt vooruit, van organische gebiedsontwikkeling via slow stedenbouw naar flexibele ontwikkelingsgerichte plannen. De maatschappij verandert, de omstandigheden veranderen. Wij kunnen daar mee omgaan. Rho adviseurs is gewoon te werken binnen beperkte (financiële) marges, met kleine eenheden en beperkte fasering, zowel in volgorde als in snelheid. Rho adviseurs anticipeert daarbij op de verschuiving van bouwwerk naar raamwerk, met een centrale rol voor de openbare ruimte en een meer flexibele opstelling naar de invulling.

De mensen van Rho adviseurs zijn specialisten zonder oogkleppen. Zij kijken om zich heen, maken oplossingen inzichtelijk en denken over meerdere sporen. Bij Rho adviseurs komen expertises bij elkaar én met elkaar in verband. Dat gebeurt uitnodigend en inspirerend, uitgaand van wat al goed is en bouwen aan een imago. Rho adviseurs maakt haalbare plannen met oog voor kwaliteit.

In onze werkwijze staat samenwerking centraal, zowel met onze opdrachtgevers als met bewoners, ondernemers en bestuurders. De mensen van Rho adviseurs zijn creatief en werken multidisciplinair. Van de randvoorwaarden van de opdrachtgevers via de wensen van betrokkenen komen we tot een gezamenlijk inzicht.