Nieuws

image

Inwerkingtreding Omgevingswet per 01-01-2021 wenselijk en mogelijk

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen meldt dit in een voortgangsbrief over de Omgevingswet die namens het kabinet… meer
image

Rho adviseurs aan het woord in “Publiek Denken”

Wat het besluit omtrent de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook zal zijn, vroeg of laat wordt iedereen met de nieuwe… meer
image

Onze Nieuwsbrief: Uitstel? Of treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 toch in werking?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Begrijpelijk, want het is belangrijk hier goed op voorbereid te zijn.  meer
image

Lancering Handreiking “Saneren plancapaciteit”

De Retailagenda lanceert de handreiking "Saneren Plancapaciteit”.
De handreiking helpt gemeenten/provincies, ontwikkelende partijen en adviesbrueau bij het inventariseren… meer
image

Nominatie Meppel Noordpoort voor AandeSlag Trofee 2019

De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan… meer
image

Lancering Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening' gepresenteerd. Rho adviseurs is één van… meer
image

Handreiking Bouwstenen Veiligheid in Omgevingsplan

Samen met de drie noordelijke Veiligheidsregio’s (Groningen, Fryslân en Drenthe) heeft Rho adviseurs voor leefruimte een Handreiking opgesteld met daarin… meer
image

Rho adviseurs in het AD

De gemeente Zeist kan de spoorwegovergang in Den Dolder met enkele simpele ingrepen aan de noord- en zuidkant van het… meer
image

Rho adviseurs feliciteert Súdwest-Fryslân met de uitspraak Sint Antoniusplein

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van 28 augustus 2019 gesteld dat het bestemmingsplan Sint Antoniusplein van de gemeente Súdwest-Fryslân… meer
image

Mooi sluitstuk van een bijzonder proces

Op 14 augustus heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het omgevingsplan Buitengebied Boekel. Een bijzondere uitspraak omdat inhoudelijk… meer