Nominatie Meppel Noordpoort voor AandeSlag Trofee 2019

image-1 De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is, gebruik makend van de Crisis- en herstelwet, vooruit gelopen op het in werking treden van de Omgevingswet.
De gemeente Meppel heeft voor het in onbruik geraakte bedrijventerrein Noordpoort een omgevingsplan met verbrede reikwijdte vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is, gebruik makend van de Crisis- en herstelwet, vooruit gelopen op het in werking treden van de Omgevingswet. Samen met Rho Adviseurs heeft de gemeente daarbij invulling gegeven aan uitnodigingsplanologie en het veelgenoemde ‘mengpaneel’ van de Omgevingswet. Een bestemmingsplan dat stuurt op kwaliteit. En daarom is deze ook genomineerd voor de Aan de Slag-Trofee. Stem op Meppel! 

Voor meer informatie over dit prachtige project en een promo-filmpje, zie onze portfolio.