Blog van Rho-adviseur leidt tot Kamervragen

image-1 Het blog van Rho-adviseur Eric van der Aa over het Meetnet Ammoniak in natuurgebieden heeft geleid tot Kamervragen. In zijn blog op het online kennisplatform Toets vroeg Van der Aa zich af of het in 2005 geïntroduceerde meetprogramma voor inmiddels ruim tachtig Natura 2000-gebieden nog wel bestond omdat er na 2014 geen nieuwe meetresultaten zijn gepubliceerd.
 

Juist vanwege de inwerkingtreding van het overheidsprogramma Aanpak Stikstof (PAS) op1 juli 2015 zijn betrouwbare, openbare meetgegevens meer dan ooit noodzakelijk, betoogde Van der Aa. Op basis van de door de PAS voorspelde depositiedaling is immers zeer veel ammoniakdepositieruimte vergund aan de veehouderij.

Naar aanleiding van de publicatie heeft SP-kamerlid Frank Futselaar aan minister Kamp (Economische Zaken) opheldering gevraagd.

Uit de in 2014 gepubliceerde meetresultaten bleek dat de ammoniakdepositie jaarlijks met ongeveer 1,5 procent toeneemt, terwijl veehouders en het verantwoordelijke ministerie claimen dat ammoniakconcentraties afnemen.

Volgens minister Kamp is het niet-actualiseren van de meetresultaten sinds 2014 het gevolg van een ‘technisch probleem’ bij de in 2015 ingevoerde nieuwe meetprocedure. Dat probleem is inmiddels opgelost, meldt de bewindsman, maar ‘uit oogpunt van efficiency is besloten de actualisatie van de website in één keer te realiseren’. Nog deze maand worden de meetresultaten van 2015 en 2016 gepubliceerd op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De minister noemt het ‘louter toeval’ dat het technisch probleem van het meetnetwerk samenvalt met het in 2015 in werking getreden het overheidsprogramma Aanpak Stikstof.

Lees hier de Kamervragen van SP-Kamerlid Futselaar en de beantwoording door minister Kamp.