Boekel: primeur met omgevingsplan buitengebied

image-1 De Brabantse gemeente Boekel heeft als eerste en vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet een pilot-omgevingsplan voor het buitengebied vastgesteld. In het omgevingsplan hebben nieuwe thema’s als gezondheid en duurzaamheid een plek gekregen en zijn er ook brédere regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen dan in een gewoon bestemmingsplan. Het gaat onder meer om regels over geur, bomenkap, welstand en evenementen.
 

Rho adviseurs heeft de gemeente Boekel bijgestaan bij het opstellen van het omgevingsplan voor het buitengebied. Boekel wil al werken in de geest van de Omgevingswet: méér loslaten, sneller kunnen handelen, meer afwegingsruimte voor het lokale bestuur én een voor iedereen simpeler bruikbaar en te begrijpen plan. De pluspunten van het plan en de mogelijkheden om daar waar nodig snel te kunnen ingrijpen passen bij de dienstverlening en klantgerichtheid die de gemeente Boekel nastreeft.

Rho adviseurs heeft het Boekelse omgevingsplan samen met Crotec, specialist in ruimtelijke informatievoorziening, op een bijzondere manier digitaal vormgegeven. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Boekel gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet om een pilot-omgevingsplan te maken. De gemeenteraad van Boekel heeft het pilot-omgevingsplan donderdag 22 februari vastgesteld.

Deel deze pagina

‚Äč