Compliment voor ‘veerkrachtig’ plan Bloemendalerpolder

image-1 Het door Rho adviseurs opgestelde bestemmingsplan voor de Bloemendalerpolder bij Weesp krijgt in het vakblad Milieu, het tijdschrift voor het netwerk van milieuprofessionals, een complement voor haar veerkracht. Het plan voor de Bloemendalerpolder, het uitbreidingsgebied Weespersluis met wonen én recreëren, wordt als voorbeeld genoemd voor hoe een integrale aanpak helpt bij het veerkrachtig maken van plannen als antwoord op bestuurlijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Een dergelijke aanpak is in de nabije toekomst noodzakelijk bij het maken van omgevingsplannen, zoals de nieuwe Omgevingswet zal voorschrijven.

Lees het artikel in de bijlage.


Compliment.pdf