​De inwerkingtreding Omgevingswet gaat per 1 januari 2021 niet door!

image-1 De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Na overleg met bestuurlijke partners volgt een nieuwe datum. 
Zowel een stevige implementatieopgave als de maatregelen rond het coronavirus, hebben grote invloed op alle partijen die werken aan de Omgevingswet.
Behalve ingaan op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021 gaat de minister in haar brief in op.de minimale eisen die zijn geformuleerd voor inwerkingtreding.

Wilt u de inhoud van de brief inzien? Klik hier.