Een half jaar na de uitspraak Appingedam

image-1 De uitspraak Appingedam luidde 6 maanden gelden een nieuw tijdperk in voor de detailhandelsplanning. Lees meer over de praktijk van de toepassing van de Dienstenrichtlijn.
De praktijk van de toepassing van de Dienstenrichtlijn

De uitspraak Appingedam luidde 6 maanden gelden een nieuw tijdperk in voor de detailhandelsplanning. Als Rho adviseurs hebben we de afgelopen periode behalve in Appingedam, in o.a. Schijndel, Sneek, Groningen en Voorst ervaring opgedaan met de onderbouwing van detailhandelsbeleid in procedures. Samen met Locatus en BSP hebben wij een handreiking opgesteld over het toepassen van de Dienstenrichtlijn voor detailhandel voor de ministeries van EZK-BZK en VNG/IPO. Samen met een aantal gemeenten hebben wij hun beleid getoetst en aangepast aan de Dienstenrichtlijn. Kortom, er is door ons en samen met onze klanten veel praktijkervaring opgedaan met het toepassen van de Dienstenrichtlijn. Op basis van deze ervaringen kunnen wij de volgende conclusies trekken:

 
  • Ruimtelijk ordenen mag nog steeds. Een gemeente kan zelf bepalen waar detailhandel komt en waar niet. Wanneer echter aan de bestemming detailhandel beperkingen/randvoorwaarden worden gesteld krijg je te maken met de Dienstenrichtlijn.
 
  • Er is een groot aantal detailhandelsbestemmingen met beperkingen/randvoorwaarden waarvan onduidelijk is of die voldoen aan de dienstenrichtlijn. Bij de toepassing hiervan gaat het niet alleen omhet maken van een onderbouwing. Er zijn ook bestemmingen met mogelijkheden voor detailhandel die zodanig “opgetuigd” zijn met beperkingen of randvoorwaarden, dat het zeer de vraag is of deze beperkingen onderbouwd kunnen worden c.q. voldoen aan de Dienstenrichtlijn.
 
  • Er is nog maar een beperkt aantal procedures gevoerd waarbij vanuit beide partijen onderbouwingen c.q. aanvragen zijn gemaakt die echt met kennis van de dienstenrichtlijn zijn opgesteld. De tot nu toe gemaakte onderbouwingen door overheden zijn daarom nog maar beperkt op de proef gesteld.
 
  • Bij het toetsen van beleid en de borging van beleid in bestemmingsplannen blijkt dat de manier waarop beleid én bestemmingen zijn omschreven, in sommige gevallen niet duidelijk of eenduidig is. Hierdoor is het ook niet goed te onderbouwen: want wat moet er dan precies worden onderbouwd?
 
  • Het is erg belangrijk om bij het maken van omgevingsplannen rekening te houden met het toetsingskader van de Dienstenrichtlijn. Immers, de gehanteerde normen die een beperking van detailhandel inhouden moeten eenduidig zijn om onderbouwd te kunnen worden.


Wij zijn u graag van dienst met onze inmiddels ruime ervaring met de Dienstenrichtlijn!

Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Mark.Geerts@rho.nl
Koos.Seerden@rho.nl
Remko.Bak@rho.nl