Europees Hof doet op 30 januari uitspraak dienstenrichtlijn/Appingedam

Het arrest van het Europees Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn en het bestemmingsplan Stad Appingedam wordt tijdens de zitting op 30 januari 2018 om 9.00 uur in Luxemburg gewezen.
 

Dan wordt duidelijk of de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie van toepassing is op bestemmingsplannen met regels over detailhandel. In die bestemmingsplannen wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen reguliere detailhandel in het centrumgebied en detailhandel in volumineuze goederen op woonboulevards. Of dat is toegestaan op grond van de Dienstenrichtlijn, daarover zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof gesteld.

Nadat het arrest is gewezen kan de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen over het geschil tussen de gemeente Appingedam en Visser Vastgoed bv. Appingedam heeft in het bestemmingsplan Stad Appingedam het onderscheid gehanteerd. De vastgoedfirma heeft betoogd dat dit in strijd is met de Dienstenrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft altijd gesteld dat de Dienstenrichtlijn helemaal niet van toepassing is. In het arrest zal ook daarover duidelijkheid worden geboden.

Het Hof heeft ruim de tijd genomen voordat het arrest wordt gewezen. De verwachting is dat het een nogal veelomvattend arrest zal zijn. Eerdere zaken bij het Hof van Justitie gingen over zeer specifieke situaties. Voor Nederland is de zaak van groot belang omdat hiermee duidelijkheid ontstaat of het gemaakte onderscheid is toegestaan.

Rho adviseurs heeft de gemeente Appingedam bijgestaan in de procedure en de gemeente tijdens de zitting van het Hof van Justitie op 16 maart 2017 vertegenwoordigd.

Deel deze pagina

‚Äč