‘Frisse’ ideeën van studenten over het omgevingsplan

image-1 image-1 image-1 image-1 Studenten van opleiding Vastgoed & Makelaardij van Fontys Hogeschool hebben Rho adviseurs geholpen aan nieuwe, verfrissende ideeën over het omgevingsplan. Veel van onze collega’s werken al jaren in de ruimtelijke ordening en hebben het bestemmingsplan als referentiekader. Dit kan bij het opstellen van een omgevingsplan wel eens belemmerend werken en de creativiteit beperken.
 

Tijdens een sessie in onze vestiging in Eindhoven hebben wij de  tweedejaars studenten uitgedaagd hun inzichten met ons te delen. Aan de hand van een casus zijn ze in eerste instantie op zoek gegaan naar de bestemming van de gronden en gebouwen van de Fontys Hogeschool, de geldende regels en de mogelijkheden om bomen op het terrein te kappen. De studenten merkten op dat de informatie erg verspreid is terug te vinden. Er is twijfel over de volledigheid en de teksten zijn moeilijk leesbaar, zo was de conclusie.
                                    
In het tweede gedeelte hebben de studenten een herontwikkeling voor het schoolcomplex bedacht waarvoor een omgevingsplan moest worden gemaakt. Bijzonder was dat beide groepen de bestaande gebouwen zo veel als mogelijk proberen te behouden. Hoewel nieuw binnen de Omgevingswet zijn gezondheid en duurzaamheid (energie) vanzelfsprekende thema’s voor deze generatie. Sociale aspecten stellen zij centraal in het omgevingsplan: de mens staat centraal, niet grond en gebouwen.
 
Het omgevingsplan wordt thema gewijs opgebouwd en per object wordt inzichtelijk, in begrijpelijke taal, wat er wel en niet mag. Er is een hoofdstuk ‘veelgestelde vragen’ die actueel wordt gehouden door de zoekfunctie te analyseren. Het omgevingsplan biedt meer ruimte voor ontwikkeling maar geeft in het kader van rechtszekerheid ook regels.

Een leuke ervaring om met studenten over ‘ons’ vak van gedachten te wisselen. Zeker voor herhaling vatbaar!
 

Deel deze pagina