Handreiking: Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

image-1 Ontwikkelingen onder de Omgevingswet mogelijk maken met het oog op fysieke veiligheid.
Op welke manier kunnen de veiligheidsregio's invulling geven aan hun rol als adviseur en de aspecten fysieke veiligheid inbrengen bij de totstandkoming van omgevingsplannen en de uitvoering daarvan? 

Dat is de centrale vraag die beantwoord wordt in de handreiking Bouwstenen Fysieke Veiligheid voor het omgevingplan, die in opdracht van de veiligheidsregIo's is opgesteld en waar Rho adviseurs een belangrjke bijdrage aan heeft geleverd. 

De Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, richt zich op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Met deze handreiking wordt inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geboden bij zowel het uitwerken van een veiligheidsparagraaf en regels in een omgevingsplan, als bij het maken van afspraken over de rol van de veiligheidsregio bij het opstellen en uitvoeren van een omgevingsplan.


Benieuwd naar de inhoud van de Handreiking? 
 
HANDREIKING: BOUWSTENEN FYSIEKE VEILIGHEID VOOR HET OMGEVINGSPLAN