Is uw gemeente Dienstenrichtlijn-bestendig?

In veel bestemmingsplannen zijn branchebeperkingen opgenomen die niet zijn getoetst aan de Dienstenrichtlijn en waarvan het de vraag is of ze 'dienstenrichtlijn-bestendig' zijn als regeling zelf of qua onderbouwing. Rho adviseurs heeft een methode uitgewerkt om inzicht te krijgen in de risico’s van dergelijke branchebeperkingen die moeten worden getoetst aan de Dienstenrichtlijn: de Risico Inventarisatie DienstenRichtlijn (RIDR).

 

We hebben een aanpak uitgewerkt om samen met u te bepalen of op basis van deze risico-inventarisatie actie noodzakelijk is om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes of Marika Sinke.

Deel deze pagina