Lancering Handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’

image-1 Op 10 oktober 2019 is in Den Haag de Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening' gepresenteerd. Rho adviseurs is één van de medeauteurs.
Deze handreiking biedt, naast inzicht in de achtergrond en doelstelling van de Dienstenrichtlijn, vooral ook praktische handvatten voor gemeenten en provincies voor de interpretatie van de richtlijn in beleid en ruimtelijke plannen. Overheden kunnen nu gemakkelijk toetsen en motiveren of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.
De handreiking bevat de volgende onderwerpen:
  • de Dienstenrichtlijn
  • relevante jurisprudentie
  • het inventariseren van risico’s
  • het onderbouwen van vestigingsbeperkingen

Deze handreiking is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, VNG, Rho adviseurs en tal van specialisten.

 
Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’