Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet bekend: 1 januari 2022

image-1 Er is overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. 
Met deze nieuwe datum wordt extra tijd en ruimte geboden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Voor de inhoud van de brief van de minister, klik hier.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.