Nieuwe woonwijk Steenslân in Stiens krijgt vorm

image-1 image-1 image-1 Met de aanleg van de nieuwe watergangen krijgt de nieuw woonwijk Steenslân in het Friese dorp Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, eindelijk vorm. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe watergangen is ook al begonnen met de aanleg van de hoofdgroenstructuur. Groen en water zijn de belangrijkste ingrediënten van het door Rho adviseurs opgestelde beeldkwaliteitplan.
De plannen voor de uitbreiding van Stiens dateren van 2015, nog voordat er zicht was op het einde van de crisis. Voor de ontwikkeling van de even ambitieuze als gedurfde plannen heeft de gemeente Leeuwarderadeel Rho adviseurs ingeschakeld. Na het opstellen van het beeldkwaliteitplan is ook het bestemmingsplan voor de uitbreiding opgesteld.

Overleggen met de gemeente leidden tot een nieuw beeldkwaliteitkader, met de groen- en waterstructuur als belangrijkste dragers. Voor de woningbouw staat flexibiliteit voorop, met ruimte voor én traditionele én meer experimentele bouwvormen. Door een goede samenwerking en snelle levering van alle deelproducten heeft het bestemmingsplan vlot alle procedures doorlopen en is het in september 2016 al vastgesteld.

Met de aanleg van de watergangen en de hoofdgroenstructuur kan de nieuwe wijk Steenslân er nu komen.

​Meer weten? Neem dan contact op met Foekje Ankersmit.

​Foto's: gemeente Leeuwarderadeel

Deel deze pagina