Provincie Noord-Brabant op goede weg met aanpak agrarische leegstand

image-1 De provincie Noord-Brabant is ‘op de goede weg’ met de aanpak van leegstaand vastgoed en nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwingen. Sinds 2016 probeert de provincie die toenemende leegstand een halt toe te roepen.
 

Naar verwachting komt in de periode tot 2030 in de provincie zo’n 6,2 miljoen vierkante meter agrarische grond vrij. Met monitoring, kennisdeling en experimenten lijkt de aanpak vruchten af te werpen, constateert het Brabantse onderzoeks- en kennisinstituut PON in een tussenrapportage. Wel wordt aanbevolen te kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak, liefst ook 'in de geest’ van de nieuwe Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft een bijdrage geleverd aan de tussentijdse beleidsevaluatie. Die bijdrage bestaat uit onder meer een reflectie vanuit het oogpunt van ruimtelijke regelgeving en uit aanbevelingen met een vooruitblik naar de inhoud, geest en werkwijze behorende bij de Omgevingswet.

Rho adviseurs heeft ook een bijdrage het onderzoek naar niet-traditionele woonvormen en belemmerende factoren dat het PON ook in opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. Conclusie is onder meer dat initiatieven nu vaak vast lijken te lopen tegen de strikte interpretatie van de kaders in de Verordening Ruimte.

Maar uit het onderzoek blijkt ook dat binnen de huidige wet- en regelgeving er al veel mogelijkheden zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. Hiervoor is maatwerk, kennis van de mogelijkheden, maar vooral ook lef en doorzettingsvermogen nodig. Van initiatiefnemers én overheid. Om initiatieven mogelijk te maken zit de oplossing niet in de aanpassing van de regels, maar in een andere werkwijze, rol en houding van de overheid. Provincie en gemeenten moeten (meer) gaan werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt om een cultuurverandering bij zowel de provincie als bij gemeenten.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Martijn Kegler.

​(Foto: provincie Noord-Brabant)

Deel deze pagina