Raad van State geeft toestemming voor aanleg nieuwe overnachtingshaven bij Spijk

image-1 De nieuwe overnachtingshaven Spijk bij Lobith mag er komen, ondanks een beperkte toename van neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden in de omgeving.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 maart jl. uitspraak gedaan over het provinciaal inpassingsplan ‘Overnachtingshaven Lobith’ dat door Rho adviseurs werd opgesteld, en over de bijbehorende vergunningen.

Voldoende overnachtingscapaciteit bij Lobith is van groot belang om de veiligheid op deze belangrijke route naar Duitsland efficiënt en veilig te houden. De schippers hoeven dan niet langer voor anker te gaan op de rivieren. De bestaande overnachtingshaven was niet toereikend voor grotere schepen. Ook is er behoefte aan capaciteit voor kegelschepen (die gevaarlijke stoffen vervoeren).  In totaal zal de nieuwe haven bij Spijk ruimte bieden aan maximaal 50 ligplaatsen.

Door het provinciebestuur van Gelderland is in een aanvullend onderzoek (passende beoordeling) alsnog onderbouwd dat de nieuwe overnachtingshaven en de modernisering van de bestaande haven bij Tuindorp de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten.
De Afdeling hield de zaak eerder aan in verband met de toen lopende procedure over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In het eerdere onderzoek was namelijk verwezen naar het PAS. In juli 2019 kwam het provinciebestuur echter met een aanvullend onderzoek. Daarin is, buiten het PAS om, alsnog de ‘zekerheid verkregen’ dat de projecten de natuurgebieden in de omgeving niet zullen aantasten. De aanleg van de havens zal een beperkte toename van stikstofneerslag veroorzaken, maar is niet van merkbare invloed op de kwaliteit van de natuurwaarden in de gebieden. Het gebruik van de havens zal niet tot extra stikstofneerslag leiden.

Voor het natuurgebied Rijntakken heeft de aanleg van de haven bij Spijk wel gevolgen voor een aantal natuurwaarden en wordt het leefgebied voor vogels kleiner. Maar voor dat is in een zogenoemde ADC-toets goed onderbouwd dat er dwingende redenen zijn voor de aanwezigheid van de haven, dat er geen alternatieven zijn, en dat er compensatie voor natuur plaatsvindt.

Rho adviseurs, Witteveen+Bos en BMT Argoss werkten samen aan het ontwerp en de planvorming van dit project, waarbij Rho adviseurs het provinciale inpassingsplan opstelde.

Benieuwd naar de inhoud van de uitspraak? Lees het hier.

Foto: ruimtelijkeplannen.nl