Rho adviseurs geeft ontwikkeling Zuidplaspolder vorm

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de gemeente Zuidplas geholpen bij alle voorbereidingen voor grootschalige nieuwbouw. Zuidplas neemt met de voorgenomen bouw van negenduizend woningen een flink aandeel in de verstedelijkingsopgave in Zuidwest-Nederland. De nieuwe huizen worden in de periode tot 2030 gebouwd in de Zuidplaspolder.

 

Rho adviseurs is opgetreden als procesbegeleider en heeft de integrale ontwikkelingsvisie vorm gegeven. Dat is uitgemond in een bidboek dat door de gemeente Zuidplas is aangeboden aan het provinciebestuur.

De Zuidplaspolder ligt ingeklemd tussen Gouda, Rotterdam-Oost en Zoetermeer, met aan de randen de dorpskernen Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuis en Moerkapelle, die samen de gemeente Zuidplas vormen. De vier dorpen krijgen er in totaal vijfduizend woningen bij. In het middengebied komen nog eens vierduizend woningen. In de toekomst kunnen in het middengebied al naar gelang de behoefte meer nieuwe woningen komen. Voor alle nieuwbouw geldt als randvoorwaarde dat het dorpse en landelijke karakter van Zuidplan behouden moet blijven. Zuidplas gaat de plannen nu verder uitwerken, samen met bewoners en bedrijven.

Meer weten? Neem dan contact op met Frits Dinkla

​Luchtfoto Zuidplaspolder / GoogleMaps
​Foto workshop Zuidplas / Rho adviseurs

Deel deze pagina

‚Äč