Rho adviseurs helpt met omgevingsplan voor Schoonhoven

image-1 De binnenstad van Schoonhoven kent, net als elk centrumgebied, veel opgaven en uitdagingen. Rho adviseurs helpt de gemeente Krimpenerwaard bij het opstellen van dit omgevingsplan voor de Zilverstad.
 

Koos Seerden en Rob Schram hebben, samen met vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard, Omgevingsdienst Midden-Holland, GGD, Veiligheidsregio, de hoogheemraadschappen Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland, gebrainstormd over de ruimtelijke opgaven voor deze binnenstad.

Door deze integrale benadering zijn opgaven naar voren gekomen op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid, die een plek in het Omgevingsplan krijgen. Deze punten worden vertaald in bouwstenen voor het omgevingsplan. Dit kan hiermee dus een écht integraal afwegingskader gaan vormen voor nieuwe ontwikkelingen.

De inwoners van Schoonhoven krijgen met dit omgevingsplan één alles omvattend plan voor de toekomstige invulling van de ruimte.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram.

Deel deze pagina

‚Äč