Rho adviseurs maakt omgevingsplan voor Zeewolde

image-1 Voor de gemeente Zeewolde gaat Rho adviseurs het omgevingsplan voor het centrumgebied opstellen. Het bestemmingsplan voor dit gebied moet worden herzien en Zeewolde wil, om goed voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet, er meteen een omgevingsplan van maken.
 

Een omgevingsplan kan nog niet worden vastgesteld en daarom maakt Rho adviseurs voor het centrumgebied van Zeewolde een ‘gewoon’ bestemmingsplan. Maar, dat gebeurt dan wel in de geest van de Omgevingswet. Ook worden meteen specifieke onderdelen van het omgevingsplan gemaakt die later kunnen worden toegevoegd. Zodra de Omgevingswet van kracht is kan dan het deelomgevingsplan voor het centrumgebied worden vastgesteld.

De gemeente Zeewolde heeft het maken van het omgevingsplan direct aan Rho adviseurs opgedragen.