Rho Adviseurs samen met gemeente en Efteling aan de slag met aanvulling bestemmingsplan

image-1 Rho Adviseurs samen met gemeente en Efteling aan de slag met aanvulling bestemmingsplan "Wereld van de Eteling 2030"
In haar tussenuitspraak van 14-10-2020 bevestigt de Raad van State dat het overgrote deel van het plan voor de uitbreiding van de Efteling in stand blijft.

De uitspraak omvat 141 overwegingen waarvan 15 volgens de Raad nog verduidelijking behoeven.
Onder andere op juridisch vlak en met betrekking tot natuur, geluid en milieuhinder wordt een nadere onderbouwing gevraagd.
De Raad van State geeft de gemeenteraad van Loon op Zand hiervoor een half jaar de tijd.

“Dat we wat moeten aanpassen, is helemaal niet ongebruikelijk in zo’n veelomvattend plan”- aldus Efteling. “Natuurlijk is het jammer dat we nog niet met het plan aan de slag kunnen, maar we zijn blij dat we exact weten op welke vlakken we kunnen bijschaven”.

Rho Adviseurs en de Efteling hebben er alle vertrouwen in dat het doorvoeren van de benodigde aanpassingen zal leiden tot een positieve einduitspraak.