Rho adviseurs werkt met collega-bureaus samen aan Omgevingswet

image-1 Rho adviseurs voor leefruimte werkt met collega-bureaus in een speciaal Kennislab samen aan de Omgevingswet. De samenwerkende vijftien bureaus, allen lid van de Beroepsvereniging van Nederlandse stedenbouwkundigen en planologen (BNSP), willen door kennisdeling met passie en missie de invoering van de Omgevingswet succesvol maken.
 

De Omgevingswet bestrijkt de gehele fysieke leefruimte. Dat betekent een verbreding van het werkgebied ten opzichte van ruimtelijke ordening. En de Omgevingswet biedt aanzienlijk meer ruimte voor en stimuleert juist eigen afwegingen door gemeentebesturen, lokaal maatwerk en integraal werken. Er is veel te bedenken, te kiezen en te doen.

Diverse BNSP-bureaus kiezen ervoor de komende tijd samen op te trekken. Deze samenwerking is reeds enkele jaren geleden gestart in het kader van de ‘Pilots Omgevingsvisie 2014 – 2016′, een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als vervolg hierop hebben bureaus met regelmaat overleg gevoerd over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Dit overleg vond plaats onder de noemer Kennislab.

Kennislab zet in op verbreding en verdieping van de samenwerking binnen BNSP. Begin mei 2017 waren alle BNSP-bureaus te gast bij Rho adviseurs in Rotterdam. Enthousiast is gereageerd op het voorstel samen te werken om van de Omgevingswet een succes te maken.

Samenwerking is mogelijk bij de aanbesteding van de VNG voor staalkaarten. Aan de hand van de uitvraag zal worden bezien op welke wijze de samenwerking wordt ingevuld. Eén van de plannen voor concrete samenwerking is het samenstellen van de ‘ideeënwaaier van het omgevingsplan’. Daarin kan ieder BNSP-bureau een vergezicht bieden van hoe een omgevingsplan eruit kan zien. Ook andere ideeën krijgen hierin een plek.

De bureaus gaan ook samen aan de slag voor verdieping van de Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s. Kennismaken met elkaars inzichten, die in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld. Mogelijk volgt hieruit een heldere ideeën set of zijn er meer scenario’s voor een omgevingsplan denkbaar. In ieder geval wordt het zo mogelijk gemaakt dat alle BNSP-bureaus het brede speelveld van de fysieke leefomgeving kunnen bespelen. Dan maakt de omvang, de samenstelling en oriëntatie van een BNSP-bureau niet meer uit.

Dit kan resulteren in een symposium. Belangrijk is dat adviseurs van gedachten wisselen samen met de mensen uit het veld, vanuit gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere instanties. De essentie is ‘samen aan de slag’ met praktijkvraagstukken. Dit symposium kan eind 2017/begin 2018 plaatsvinden.

Met de bijeenkomst begin mei 2017 is het Kennislab al verbreed. Hiermee bestaat Kennislab uit: Antea Group, Arcadis Nederland, BRO Ruimte om in te leven, BugelHajema, BuroGkracht, CroonenBuro5, Kuiper Compagnons, mRO, Plein06, Pouderoyen Compagnons, Rho adviseurs voor leefruimte, Ruimtemeester, SAB, Twan Jütte en Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

​Meer weten? Neem dan contact op met Ruud Louwes.

Deel deze pagina

‚Äč