Corona Update: Rho adviseurs zet werkzaamheden onverminderd voort

image-1 Wij van Rho adviseurs volgen de instructies die vanuit de overheid gegeven zijn. 
Onze medewerkers zijn vrijwel allemaal thuis aan het werk.
 
Wij blijven bereikbaar voor u als klant, per mail en per telefoon.
Wij doen ons best om het werk dat gedaan moet worden, op deze wijze onverminderd voort te zetten en blijven graag met u in contact over de lopende projecten.
 
Onze medewerkers houden bij lopende projecten contact met u om af te spreken wat nodig is om de voortgang in deze projecten te houden.
Vergaderingen en besprekingen vullen we graag in overleg met u op een andere manier in, zoals via conference calls.
 
Heeft u hier vragen of zorgen over, deel dit met uw contactpersoon bij Rho adviseurs, zodat we er alles aan kunnen doen om uw zorgen weg te nemen
 
Namens de directie,  
 
Koos Seerden en Monique Lammens