Rho adviseurs ziet oplossingen voor stikstofimpasse

image-1 Het Nederlandse stikstofbeleid moet strenger worden getoetst aan de gevolgen voor natuurgebieden. De Raad van State moet, na een arrest van het Europees Hof van Justitie, hiervoor een nader oordeel vellen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof vindt dat natuurgebieden beter moeten worden beschermd. Daarbij mag niet worden uitgegaan van een voorspelde vermindering van de stikstofuitstoot maar moet die reductie ook worden aangetoond.
 

Het PAS is bedoeld om de hoeveelheid stikstof in en bij natuurgebieden te verminderen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te houden. Verschillende milieuorganisaties hebben bij de Raad van State procedures aangespannen omdat volgens hen in de praktijk wel vergunningen zijn afgegeven maar de uitstoot van stikstof niet wordt teruggedrongen.

De Raad van State heeft het Europees Hof om een nadere beoordeling van het PAS gevraagd. Aan de hand van zogenaamde prejudiciële vragen wilde de raad weten hoe de Nederlandse regeling zich juridisch verdraagt met de Europese Habitatrichtlijn. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich nu buigen over het arrest en zal vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019 een zitting houden over de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de uitspraak van de Raad van State voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS in 2015 zijn verleend.

Voor de juristen van Rho adviseurs voor leefruimte, die regelmatig voorgenomen ontwikkelingen aan het PAS moeten toetsen, is het arrest van het Europees Hof een goede leidraad, in afwachting van het definitieve oordeel van de Raad van State. Zij zien voor de ‘stikstofimpasse’ meerdere oplossingsrichtingen. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld voor minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. In veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken rijk, provincie, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden ook herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. Het PAS gaat niet alleen over landbouw en ammoniak, maar ook voor andere economische sectoren die stikstofuitstoot hebben, waaronder verkeer en industrie.

Meer weten? Neem dat contact op met Lukas Baars of Pieter Woudstra.

Deel deze pagina