Rho adviseurs maakt ontwikkelingsplan voor Aruba

image-1 image-1 Rho adviseurs voor leefruimte heeft de afgelopen maanden, in opdracht van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu van Aruba, een nieuwe versie van het Ruimtelijke ontwikkelingsplan (ROP) opgesteld. Het plan is te vergelijken met een structuurvisie in Nederland. Het concept-ROP ligt vanaf 15 januari als concept ter inzage. Naast de analoge terinzagelegging is het concept ROP ook online raadpleegbaar.
 

Het ROP vormt de leidraad voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Aruba. Hierbij spelen beleidsterreinen als bijvoorbeeld toerisme, woningbouw, economie, natuur en landschap en welzijn een belangrijke rol. In het ROP sluit aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Niet alleen door het leggen met een koppeling tussen het beleid en de SDG’s, maar ook door aan het ROP een (meetbaar) actieprogramma te koppelen. Hierdoor wordt voorzien in een integrale afweging en wordt het begrip duurzaamheid geconcretiseerd.

Bij het maken van het ROP heeft Rho adviseurs intensief samengewerkt met de overheidsdiensten. Daarnaast zijn onder meer vertegenwoordigers van de NGO’s en belangenorganisaties geconsulteerd. Na vaststelling van het ROP wordt een Ruimtelijk ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV) gemaakt. Het ROPV bevat de juridische vertaling van het ROP en is te vergelijken met het Nederlandse bestemmingsplan.

Het is niet voor het eerst dat Rho adviseurs een opdracht uitvoert in deze regio. In de afgelopen jaren is gewerkt aan diverse projecten op de Caribische eilanden. Op dit moment worden er naast Aruba ook nog projecten uitgevoerd op onder meer Bonaire en Sint Eustatius.

​Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Rob Schram.

Deel deze pagina