Staalkaarten zijn gepubliceerd

image-1 De staalkaarten zijn gepubliceerd! Bij Rho adviseurs hebben wij, samen met collega's van  Royal HaskoningDHV, enthousiast en met veel inzet aan de staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten gewerkt. Wij hebben gemerkt dat het vooruitdenken naar het tijdperk van de Omgevingswet een grote ontdekkingsreis is!
 

Staalkaarten zijn géén modelverordeningen maar geven voorbeelden hoe het zou kunnen. Er zijn nu vier staalkaarten: Bedrijfsmatige activiteiten, Buiten centrum stedelijk gebied, Centrum stedelijk gebied en Energietransitie.  

Volgens Marco Lurks van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ‘wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel dat herkenbaar en goed navolgbaar is’.

Het denken staat intussen niet stil en wij brengen de ervaringen die we met het opstellen van de staalkaart hebben opgedaan nu al in de praktijk. Bijvoorbeeld in de contacten met onze klanten, die nieuwsgierig zijn naar wat de Omgevingswet straks allemaal te bieden heeft. En in plannen waarin op basis van de Crisis- en herstelwet kan worden geëxperimenteerd met onderdelen van de Omgevingswet.

Maar er is meer! Wij werken, samen met Royal HaskoningDHV, op dit moment aan een nieuwe VNG-uitgave over bedrijven en ruimtelijke ordening. Hierin worden de principes uit ‘onze staalkaart’ vertaald naar het huidige recht. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet kun je daarmee nu al ‘Eenvoudig Beter’ bedrijven in het bestemmingsplan reguleren!

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte Barrois.

Deel deze pagina