Tool voor inventarisatie en sanering detailhandelsbestemmingen

image-1 Rho adviseurs heeft samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om detailhandelbestemmingen in beeld te brengen. Aan de hand van deze 'tool' kunnen niet-gewenste bestemmingen worden voorkomen en niet-gebruikte bestemmingen worden gesaneerd.
De Retailagenda pleit voor het concentreren en saneren van detailhandelsbestemmingen om te komen tot gezonde centra, om in een situatie van leegstand gewenste ontwikkelingen toch mogelijk te maken én om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Uit door ons uitgevoerd onderzoek blijkt dat er gemiddeld genomen bijna drie keer zo veel vierkante meters detailhandelsbestemming in een gemeente aanwezig is dan er winkelmeters in gebruik zijn.

Om de hoeveelheid detailhandelsbestemming terug te brengen, is het belangrijk om te weten hoeveel detailhandelsbestemming een kern of gemeente daadwerkelijk heeft en waar deze liggen. Ook van belang is wat de aard van de bestemmingen is (algemeen of met een beperking) en hoe er – zonder planschaderisico – kan worden overgegaan tot sanering. Hiervoor heeft Rho adviseurs samen met collega-adviesbureau BRO een aanpak ontwikkeld om de detailhandelsbestemmingen in beeld te brengen en niet-gewenste en niet-gebruikte detailhandelsbestemmingen te saneren.

​Lees ook het nieuwsartikel 'Vage bestemmingsplannen bedreigen compacte binnenstad' op de website van Stadszaken.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met Mark Geerts.

Deel deze pagina