Versterking Markermeerdijk kan beginnen

image-1 De versterking van de Markermeerdijken kan worden uitgevoerd nu Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het dijkversterkingsplan heeft goedgekeurd. Dit plan beschrijft op welke plekken van de in totaal 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam moeten worden versterkt.
 

Rho adviseurs heeft aan het dijkversterkingsplan van de Alliantie Markermeerdijken meegewerkt door het opstellen van de milieu-effectrapportage (mer) en het leveren van technische en juridische ondersteuning bij de aanvragen van de vergunningen op het gebied van ruimtelijke ordening. Uitdaging bij het opstellen van de mer was dat dit proces parallel liep aan het opstellen van ontwerpen voor de nieuwe dijk en het participatieproces met de omgeving.

Uit onderzoek is gebleken dat delen van de Markermeerdijken, tussen Hoorn en Amsterdam, onvoldoende stabiel zijn, andere dijkdelen onvoldoende hoog zijn en dat op sommige plekken de bekleding van dijk niet voldoet. Een instabiele dijk is niet waterdicht waardoor de massa van de binnenkant van de dijk te zwaar wordt. Door de zwaartekracht kan de dijk gaan schuiven. Als geheel zijn de Markermeerdijken onvoldoende stabiel om te zorgen voor ‘droge voeten’ in de toekomst.

(Illustratie: Alliantie Markermeerdijken)

Deel deze pagina