Webinar “Van uitstellen naar versnellen”


image-1 Intergraal en versneld werken aan ontwikkelingen in Breda onder de Omgevingswet. 
Dinsdag, 8 september organiseerden wij samen met Gemeente Breda een interactief webinar over de Omgevingswet. Ontwikkelaars, bouwers en architecten die bouwen in en aan de stad Breda, schoven aan.

Nieuwe initiatieven worden straks met verschillende partijen besproken aan de Omgevingstafel: snellere procedures, integraal en transparant werken. Deelnemers aan het webinar gingen hierover met elkaar in gesprek. Dat leverde goede inzichten op om het nieuwe samenwerken in te richten.

Zowel wij als de gemeente Breda kijken terug op een hele geslaagde sessie met ruim 100 deelnemers.

Bekijk het plenaire deel van de webinar